En vacker fasad är välkomnande, det bjuder in ägare och förbipasserande. En strålande fasad ger också en viss värdeökning i bostaden samt att du kan somna gott, trygg i vetskapen att husets väggar är hela och skyddande. 

Unika detaljer

Om din fasad redan håller god standard och inte behöver några större ingrepp, kan du leka med detaljerna för att skapa en unik bild av huset. Om du bor i kedjehus eller på en gata med liknande hus kan det vara roligt att särskilja villan på de sätt som du kan. Kedje- och radhus är ofta hår styrda av samfälligheten och du kan inte ändra stil eller färg som du önskar. Men du kan sätta upp olika typer av fasaddekor såsom nya hussiffror eller utomhusbelysning på väggar eller under takfoten.

Ny fasad

Om din nuvarande fasad ser risigt ut eller har börjat falla i bitar, är det högt tid att byta den. Nu har du chansen att tilläggsisolera om du vill förbättra inomhusklimatet. Fundera också på om du vill förändra färg eller utseende på fasaden. Har du liggande träpanel sedan tidigare kanske du vill byta till stående med lockläkt? Färgbyte och ändring av panelen innebär dock att du behöver söka bygglov i din kommun. Väsentliga ändringar av fasaden kräver alltid kommunens godkännande.Medan du byter fasad öppnar sig en till möjlighet, du kan förändra fönsterfodren. En del vill ha tunna och smala foder medan andra gillar fönsterfoder som har lite snickarglädje och betydligt fler detaljer att beskåda. Vad som passar beror på huset, snickarglädje kanske ser malplacerat ut på ett nybyggt hus på samma sätt som smala foder ser fattigt ut på ett ståtligt sekelskifteshus.