Står man som ägare till ett antal fastigheter så har man åtaganden för att allt ska fungera som det ska. Det kan finnas en som ansvarar för fastighetsskötsel som sköter det dagliga underhållet och som hyresgäster kan meddela om något inte är som det ska.Det kan även vara så att man bor i en bostadsrätt och då är det föreningen tillsammans som har ansvaret för de fastigheter som medlemmarna bor i. Då är det styrelsen tillsammans med alla medlemmar som fattar besluten om exempelvis ett stambyte ska göras eller något annat underhåll av fastigheterna. Det är viktigt att man regelbundet underhåller och renoverar sina fastigheter. Värdet på dessa kommer bli högre och det kommer att bli en bättre boendemiljö för de som finns i fastigheterna.Det kan finnas en anledning att ordna en underhållsplan så man vet vad som är på gång och vad som redan åtgärdats. Det kan vara hur regelbundet som fastighetens fläktsystem har servats och när byttes eventuella filter ut. Med en plan på underhållet så kommer ni att få full kontroll på när och vad som har gjorts i era fastigheter. Även om fastigheten säljs så får kommande ägare ta del av den underhållsplan som upprättats och få koll på vad som har gjort och vad som är på gång.