Som fastighetsägare  så är det viktigt att se över sin fastighet med jämna mellanrum. Som bostadsrättsförening så har man ett ansvar över den eller de fastigheter som föreningen äger. Äldre byggnader slits med åren och förr eller senare så är det dags för ett stambyte eller något annat som är på väg att fallera.

Dags för ett stambyte

Det är inte alltid lätt att informera alla lägenhetsägare om vad ett stambyte är. Så det kan vara bra att hänvisa till Frakka som upplyser på ett enkelt sätt vad det innebär om att utföra ett stambyte i den fastighet som man tillsammans äger. Planeringen inför detta stambyte är viktigt och att alla i föreningen får rätt information vilka ingrepp som kommer att göras och hur pass berörda de kommer att bli. Man får räkna med att arbetet tar relativt lång tid så det gäller att vara väl förberedd på detta.

Varför ska man göra stambyte

Ett stambyte görs oftast för att förebygga större problem med vatten och avlopp. Rent ekonomiskt så är det till nytta för både föreningen men också för den som äger en lägenhet i fastigheten. För det mesta så ökar lägenhetens värde i samband med att det gjorts ett stambyte. Och många gånger så passar man på som ägare av bostadsrätten att renovera sitt badrum i och med stambytet och får på så vis ett nytt och fräscht badrum som man kan njuta av.