Det är inte ofta en ny väg behövs men det finns olika tillfällen när det krävs. Orsaker till att du behöver en väg kan vara att du äger skog och du vill avverka, din mark har förändrats eller du vill ändra befintlig slinga. Oavsett vilken orsak du har, är det dags att rita upp den på en karta när du bestämt dig för att bygga vägen.

Enskild väg på egen mark

Det är viktigt att tänka på om det är din egen mark och din väg, i så fall har Lantmäteriet inget med den att göra. Om du drar vägen via någon annans mark kan de begära att få ersättning för detta. Därför är dragningen viktigt för dig, däremot inte för kommunen eftersom det inte är en allmän väg som kommunen sköter.

Röja för väg

När du fått alla tankar och ritningar på plats är det dags att börja arbeta. Ofta växer träd och buskar på marken som måste röjas. Dessutom ska ett lager av markytan tas bort för att sedan anlägga vägen. Det kan du göra om du har en traktor med grävskopa eller liknande, annars är det bäst att begära hjälp, klicka här för att hyra den utrustning som krävs.