Börjar det vara dags att byta ut fönster i bostaden eller kanske räcker det med en renovering för att de ska klara några år till. Oavsett vilket så kommer det att bli bättre. Isolering både för kyla och störande ljud kommer att förbättras.

Byta eller renovera

Man säger att ommålning är nödvändig vart 10:e upp till vart 15:e år beroende på hur pass väderutsatta de är. Är fönstren renoverade tidigare så kanske det kan vara läge att fundera på ett fönsterbyte. Genom att regelbundet kontrollera och se över fastighetens fönster så vet man vad som behöver åtgärdas. Vid en renovering av fönster så kanske man bara behöver bytas ut beslag och annat som känns nödvändigt. Se till så att det är säkerhetslås på fönster på bottenvåning för att försvåra för inbrottstjuvar.

Ett större projekt att byta

Det är ett betydligt större projekt att byta fönster än att renovera desamma. Samtidigt så kan det vara så att de fönster som sitter i fastigheten är uttjänta och inte går att renovera så att de passar dagens krav. Då är ett byte ett måste. Ett fönsterbyte gör oftast så man har gjort något annat med fasaden. En tilläggsisolering på över 50 millimeter gör att man är tvungen att flytta ut fönstren och då kan ett byte vara på sin plats. Har man dessutom en ställning kring huset så gäller det att passa på medans den är där.