I Sverige så finns det många bostadsrättsföreningar där folk väljer att köpa sig rätten att bo i en lägenhet. I de flesta städer så är detta vara en väl värd investering. Att vara med i en bostadsrättsföreningen innebär att man tillsammans med alla andra i föreningen äger och har ansvar för de fastigheter som föreningen äger.Den lägenhet du bor i får du renovera och fixa till viss del hur du vill, det kan finna speciella regler angående balkong och saker som berör hela fastigheten. Men i mångt och mycket så kan du göra det du vill i din lägenhet. Det yttre så är det föreningen tillsammans som ansvarar för och varje årsstämma så väljs det en styrelse som i vilken förening som helst.Det finns saker som man ska rätta sig efter som bostadsrättsförening. Likaväl som lägenhetsinnehavaren har sina skyldigheter så har föreningen det också. Det gäller att man som förening är pålästa på alla lagar och regler som gäller för en bostadsrättsförening. För det mesta så är det styrelsen som är ytterst ansvarig att ta reda på hur allt fungerar i föreningen men i slutändan är det du som medlem som valt styrelsen .Om man som bostadsrättsförening hamnar i trångmål eller i tvist med någon så gäller det att man löser detta på bästa sätt. Kan man lösa det på egen hand och genom olika uppgörelser så är det bra. Går det inte så kan det vara bra att kontakta någon kunnig jurist som hjälper en på vägen och få till en förlikning eller annat så det inte går till tingsrätt.